top of page
Registration

מחירון

P1.png

₪10 מכל מנוי ומכל כרטיסיה יתרמו לטובת פרויקט שותפים

הגביה מתבצעת באמצעות הוראת קבע המתחדשת אוטומטית בכל תחילת חודש, על מנת למנוע תפיסת מסגרת אשראי רחבה. על כן, ביטול מנוי יעשה בהודעה בכתב, למייל המועדון בלבד, 30 יום מראש.

 

כרטיסיה ניתן לרכוש בחלוקה לשני תשלומים ולא ניתן לבטלה לאחר הרכישה.

חוגי נינג'ה

חוג נינג'ה פעם בשבוע

280₪ לחודש

חוג נינג'ה פעמיים בשבוע

400₪ לחודש

כרטיסיה 10 כניסות (תוקף ל- 12 שבועות)

500₪

כרטיסיה 5 כניסות (תוקף ל- 10 שבועות)

275₪ לחודש

כניסה חד-פעמית לאימון (מותנית בתיאום טלפוני) 

60₪

* זמן החוג הינו 60 דקות.

אימוני פארקור

נוער ובוגרים פעמיים בשבוע

400₪ לחודש

נוער ובוגרים פעם בשבוע

280₪ לחודש

ילדים פעמיים בשבוע

350₪ לחודש

ילדים פעם בשבוע

250₪ לחודש

כרטיסיה 10 כניסות (תוקף ל- 12 שבועות)

500₪

כרטיסיה 5 כניסות (תוקף ל- 12 שבועות)

275₪

כניסה חד פעמית לאימון (מותנית בתיאום טלפוני) 

60₪

* זמן אימון לנוער ולבוגרים הינו 90 דקות.

* זמן חוג לילדים הינו 60 דקות.

אימוני כוח, אירובי ומשקל גוף

שני אימונים בשבוע (עם אפשרות לאימון עצמי)

330₪ לחודש

שלושה אימונים בשבוע (עם אפשרות לאימון עצמי)

360₪ לחודש

מנוי בלתי מוגבל

390₪ לחודש

מנוי בלתי מוגבל + אימון פארקור פעם בשבוע

450₪ לחודש

מנוי בלתי מוגבל + שני אימוני פארקור בשבוע

500₪ לחודש

מנוי  OPEN GYM אימון עצמי

99₪ לחודש

כרטיסיה 10 כניסות (תוקף ל- 10 שבועות)

480₪

כרטיסיה 5 כניסות (תוקף ל- 10 שבועות)

280₪ לחודש

כניסה חד-פעמית לאימון (מותנית בתיאום טלפוני) 

50₪

כוח
פארקור
נינג׳ה
bottom of page